مرور برچسب

مدیر مدرسه

جلال، مدیر مدرسه را چگونه نوشت؟

اگر آثار جلال آل احمد را خوانده باشید، بعد از خواندن «مدیر مدرسه‌» متوجه تمایز این اثر با دیگر داستان‌های آل احمد خواهید شد. اما چگونه متوجه این تفاوت می‌شوید؟ در این نوشته سعی شده‌ است به طور خلاصه تاثیر زبان فردینان سلین در کتاب "سفر به…