مرور برچسب

مشکلات همسران

پیشنهاد کتاب صوتی برای بهبود روابط زناشویی

وقتی درباره‌ی روابط زناشویی حرف می‌زنیم، اغلب ما درباره‌ی چیزی صحبت می‌کنیم که تصور درستی از آن نداریم. در جامعه‌ی ما هم مانند خیلی از جوامع دیگر صحبت کردن درباره‌ی روابط زناشویی به سختی انجام می‌شود. همچنین بسیاری از ما دسترسی به منابع