مرور برچسب

منتخب

اولین کتاب صوتی هولوفونیک یا سه بعدی ایران

تصور کنید فقط با گذاشتن یک هدفون روی گوش خودصداهای ضبط شده را به گونه ای دریافت کنید که اگر چشمهایتان را ببنید  خود را در محیطی دیگر می یابید. یعنی دقیقا درکی سه بعدی از محیطی که در آن نیستیم، پیدا کنیم. تجربه ای بسیار شگرف از واقعیت مجازی.…