مرور برچسب

ناصر ملک مطیعی

کتاب صوتی و فیلم بلندی های بادگیر | اثر امیلی برونته

ویلیام وایلر، کارگردان فیلم بلندی های بادگیر، در سومین جشنواره بین‌المللی فیلم تهران در سال ۱۳۵۳ که بخشی از آن به بزرگداشت او اختصاص داشت، حضور یافت. در این برنامه ۱۱ فیلم از این کارگردان به نمایش درآمد.