مرور برچسب

نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد

سیمین دانشور ، در شهری چون بهشت به کی سلام کنم؟

سيمين دانشور از جرگه نويسندگانی بود، از بستر مشروطه  برخواسته و  اولين  بانوی قلم به دستی كه در فضایی مخالف به علت تاريخ طويل صاحب قلم بودن مردانه متولد شد كه داستان نويسی را به شكل حرفه ای در ايران و به زبان پارسی آغاز كرد. پيش از وی بودند…