مرور برچسب

نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد

جلال آل احمد

جلال آل احمد از آن دسته نویسنده هایی است که زندگی پر فراز و نشیبی را گذرانده، زندگی ای که نشاط و سماجت و عشق جز لاینفک آن بوده است. حیات ادبی جلال از حیات سیاسی اش جدا نبود. کتاب و مقاله های بسیاری با مضامین سیاسی نوشت و تا حدودی تحت…