مرور برچسب

نوار

پادکست ضبط کنید. قسمت دو ممیز یک!

محتوا پادشاه است. شاید زمانی که بیل گیتس این جمله را می‌گفت، هیچگاه فکر نمی‌کرد که این جمله تا این حد و همه‌ جا بر سر زبان‌ها بیافتاد. خوب است بدانیم تولید محتوا اتفاقی ویژه‌ی شرکت‌های بزرگ نیست و تولید کننده‌های محتوا هم نویسندگانی عجیب و