مرور برچسب

هولدن

ناتور دشت اثر جی. دی. سلینجر

هولدن آدم را دیوانه می کند. پسر هفده ساله ای که یک ریز حرف می زند و اجازه ی یک دقیقه نفس کشیدن را به آدم نمی دهد! پس وادارت می کند به شنیدن. ناطور دشت داستان پسربچه ای ست که در درسهایش مردود شده و از مدرسه اخراج می شود، پس باید به خانه یشان…