مرور برچسب

کتاب ابله

کتاب ابله داستایوفسکی را بیشتر بشناسیم

کتاب ابله ، اثر فئودور داستایوفسکی، نامی پر آوازه در حوزه‌ی ادبیات و اخلاقیات انسانی‌ست. در جامعه‌ای که در آن بیش از هر چیز بی‌اخلاقی حاکم است، چگونه می‌توان اخلاقی باقی ماند؟ شاید بتوان این سوال را پرسش اساسی این کتاب دانست. در کتاب