مرور برچسب

کتاب صوتی پیامبر ورازهای دل

پیامبر و رازهای دل نوشته جبران خلیل جبران | پیامبری که شعر می دانست

کتاب «پیامبر و رازهای» مجموعه‌ای از اشعار منثور نویسنده‌ی لبنانی-آمریکایی، جبران خلیل جبران است. این کتاب دو بخش اصلی دارد که عنوان آن را ساخته‌اند؛ «پیامبر» و «رازهای دل». جبران خلیل جبران در این کتاب در لباس پیامبری به نام المصطفی که در…