مرور برچسب

یک عاشقانه آرام

بهترین رمان های ایرانی

معروف‌ترین رمان های ادبیات فارسی را بشناسید! ادبیات و جامعه، هر دو در حال تحرک و تحول هستند و بر هم تاثیر متقابل می‌گذارند؛ نویسنده تحت تاثیر محیط و زمانی است که در آن زندگی می‌کند و منطبق با آن شرایط، دست به آفرینش ادبی می‌زند و بی‌تردید…