زبان بدن

154

صادقانه ترین جمله ای که می توانم بنویسم این است امیدوارم کمتر کسی به سراغ کتاب زبان بدن آلن برود، دلیل آن نیز پر واضح است این مهارت قدرت فوق العاده ای به خوانندگان آن می دهدکه تسلط و انعطاف پذیری تنها مواردی چند از کلیتی بزرگتر هستند.

داشتن دانش در زبان بدن فرد را توانمند خواهد ساخت که از اطلاعات ناگفته و پنهان شده آگاهی یابد و اطلاعات ناگفتنی را در روابط بین فردی انتقال دهد. آری به همین میزان توان و اثر بخشی دارد، زیرا بسیاری از گفته ها و نوشتارهای مطالب نقل شده را از یاد خواهیم برد ولی محال است اطلاعات ی که از طریق زبان بدن منتقل می شود را فراموش کنیم . انتقال داده ها از طریق زبان بدن به دلیل اثر ابتدایی که بر احساسات می گذارد ماندگار تر خواهد بود و داده های که با نیروی احساسات منتقل می شود در حافظه باقی و مهم تر تلقی می شوند و در برخورد های بعد است که اثرات آن را خواهید دید.

زبان بدن تنها اشارات و حرکات نیست آگاه شدن به تناقضات بین گفتار و رفتار است یعنی عدم صداقت و دروغ گویی و شاید بزرگ نمایی. برای درک بهتر زبان بدن بهترین جا در مکان های شلوغ چون مترو و فروشگاه های بزرگ است در آنجا مردم آنچنان در افکار خود غرق می شوند که می شود به راحتی به نشانه های جالبی که در کتاب زبان بدن آلن اشاره شده پرداخت مثل ناراحتی، عصبانیت، پرخاشگری و پیش بینی حرکات بعدی افراد، اما این نکته را نیز بگویم که تنها با یک نشانه به تشخیص رسیدن همیشه و در همه جا اشتباه است، مجموعه علایم را در زمان خاص با توجه به گفتار باید در نظر گرفت، به نظرتان آمد که سخت شد اما این دانش جذابیت هایی دارد که به سختی هایش می ارزد این که درک می کنید دیگران در حال حاضر چه احساسی دارند می تواند در کارهای شغلی و احساسی به شما کمک کند تا نحوه ارتباط خود را اگر که اشتباه بود تصحیح کنیدو شیوه دیگری را انتخاب کنید.

اینجاست که باید کمی منطقی تر فکر کنم بلی امیدوارم همگی کتاب زبان بدن آلن را بخوانند تا در روابط بین فردی خود و دیگران درک متناسب تری داشته باشند در نهایت اثر بهتری از خود بر جای بگذارند پس مهارت های ارتباطی را بهتر و بیشتر بر داشته های خود اضافه کنیم تا انسانی موفق تر باشیم.

نظرات بسته شده است.