کتاب صوتی مردی با کبوتر اثر رومن گاری |گاندی آمریکایی!

0 14

هوپی: اینجا در بین ما در دل سازمان ملل مردی دارد از گرسنگی میمیرد..

پلیس: مسئله مهمی نیست سه چهارم مردم دنیا در گرسنگی به سر میبرند..

هوپی رو به خبر نگاران: نه، او در بین ماست، همین جا…او  بر علیه سلاح ها ی هسته، گرسنگی، فقر، دروغ، و سازمان ملل، واز روی عمد دست به اعتصاب زده…

بله از روی عمد.. جانی همان شبح ترسناک، در گوشه ای از ساختمان سازمان در کنار معشوقه اش و هوپی (واکس زن سازمان) نشسته و لب به غذا نميزند تا صدای اعتراضش را همه مردم دنیا بشنوند، تا اگر مرد، بوی تعفن جنازه اش تا همیشه بر فضای آنجا سایه افکند. تا بگوید  صلح در قلب ملت ها قرار دارد.جالب است، همه چیز این داستا ن رنگ تخیل و واقعیت را توأمان دارد مثلا همین پرنده ای که جانی آن را در آغوش میگیرد، چندی پیش وارد سازمان شده و  سر از شورای امنیت درآورده، بر سر نماینده انگلستان نشسته، سر نماینده روسیه و آمریکا را نوک زده و بعد هم شاهین وار از دست صیادانی که برای مهارش آمده بودند گریخته. دست آخر هم در بغل جانی آرام گرفته و تا پایان ماجرا هم کنار رفیقش مانده . این پرنده آدم را یاد صلح می اندازد همان که جانی، برترین دانشجوی  دانشگاه های سوربون و هاروارد، به دنبالش است.

فردای روزی که خبرنگاران از ماجرای اعتصاب، در روزنامه هایشان حرف میزنند، مردم برای دیدن جانی صف میکشند. سروصداي این حرکت صلح جويانه همه دنیا را فرا میگیرد. جانی، افتخار کابوهای تگزاس٫ جانی، گاندی آ»ریکایی و از این دست القاب به او میدهند، اما این ها چیزهایی نبودند که جانی میخواست، به قول خودش میخواست کمکی را که سال ها ایالات متحده آن را از مردم دریغ کرده بود به آن ها بدهد.

مردی با کبوترداستان وجدان بیدار یک نویسنده خلاق که عضو نمایندگان سازمان ملل هم بوده را روایت می کند داستانی  با مضمونی واقعی و آمیخته با تخیل که هنر نویسنده را در تصویر سازی و خلق صحنه های زیبا وطنز به خوبی بیان میکند. طنز تلخی که آدم را وادار به تامل میکند، تامل درباره آنچه بر سر انسانیت انسان ها آمده.بله انسانیت.. واژه ای که مدت هاست زیر سلطه شعارها خاک ميخورد. واژه ای که جانی برای احیای معنای حقیقی آن کوشید.

 

کتاب صوتی مردی با کبوتر توسط کتاب صوتی نوار، در حال تولید می باشد. این کتاب توسط نشر ثالث به چاپ رسیده است.

پایان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.