مرور برچسب

ساجده آخوندی

کتاب صوتی زن زیادی اثر جلال آل احمد | اصل مطلب اینکه، نخوانی از کفت رفته..

کتاب صوتی زن زیادی مجموعه ای از داستان های کوتاه است که هر یک روایتی از زندگی زنان و مردان آن ایام و باورهای شان را بازگو میکند، باور هایی که با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی هنوز هم ردپایشان دربعضی از زندگی های امروز دیده میشود.