مرور برچسب

ساجده آخوندی

کتاب صوتی بیگانه اثر آلبرکامو

بیگانه شاید روایت کسی است که با عواطف و احساسات خود بیگانه شده یا شاید هم روایت آدمی است که با فلسفه پوچی دست و پنجه نرم می کند. شاید هم هر دو این ها باشد و یا چیزی غیر از این ها که من گفتم.. این دیگر به برداشت شما از کامو و بیگانه اش…