سفر روح

316

آنچه که در کتاب “سفر روح” اثر دکتر “مایکل نیوتن” نقل می شود، آن هم با صرف چهل سال پژوهش و تحقیق در رابطه با مرگ و سفر روح، به احتمال بسیارقوی تصورات شما را دست خوش تغییری عمیق می کند و نگاه شما متفاوت از گذشته خواهد بود.
مایکل نیوتن با روشی متفاوت از دیگرمحققین به پژوهش در این مبحث می پردازد آن هم با روش هیپنوتیزم، که این روش منتقدین و موافقین خود را دارد اما وی با اراده ی آهنین به کار خود در طی سالیان ادامه می دهد و مجموعه ای کامل از مراجعینی را که بر روی آنها تحقیق انجام شده را در کتاب خود سفر روح گرد آوری می نماید.
میل به جاودانگی و دانستن عدم گریز از مرگ در تمامی ما وجود دارد اما این فکر که روزی دیگر نخواهیم توانست در کنار خانواده و دوستان خود باشیم آنچنان عمیق در نهاد ما وجود دارد که ترجیح می دهیم به دلیل اضطراب و ترس از مرگ حتی به آن فکر نکنیم مگر این که در نزدیکانی اتفاقی پیش آید یا خبری برسد که ما باز، یاد آوریم روزی خواهیم رفت و دیگر نخواهیم بود. اما چه اتفاقی برای ما بعد از مرگ می افتد آیا همه چیز پایان می یابد و نیستی مطلق شروع می شود یا ما وارد جریانی متفاوت می شویم جریانی که برای تکامل ما به وجود آمده است، بهشت و زیبای هایش؟ یا جهنم و تمام عذاب هایش؟ هر چه که قرار است پیش آید خواهد آمد و ما در حال حاضر نمی توانیم به داشته های غیر از آن چه که وجود دارد دسترسی داشته باشیم اما مایکل نیوتن با تلفیق آنچه که در مذهب و علم است شیوه جدیدی در رابطه با مرگ را پرداخته کرده است.
اگر ما همیشه با ترس از مرگ زندگی کنیم، زندگی به شکل اضطراب آوری غیر قابل تحمل می شود و پایانی جزجنون را برای ما نخواهد داشت . اما در وجود ما غریزه ای به نام غریزه زندگی وجود دارد که بسیار قوی تر از اضطراب مرگ است البته ما نیز باید به این غریز کمک کنیم تا زندگی سرشار از سر زندگی داشته باشیم.
طبق گفته های نیوتن ما موجوداتی الهی ولیکن به کمال نرسیده ای هستیم که درجهان مادی و معنوی قرار داریم این سرنوشت ما است که بین این دو جهان از طریق فضا و زمان، رفت و برگشت کنیم و ضمن آن بیاموزیم که چگونه بر نفس خود مسلط شده و چطور بر دانش و آگاهی خود بیفزایم. ما تا زمانی که در قالب جسم هستیم هیچ گاه به کنه و جوهر وجودمان پی نخواهیم برد اما خود واقعی ما هرگز نابود نمی شود و همیشه در ارتباط با دو جهان باقی می ماند.
شما در طی خواندن کتاب سفر روح با زندگی افراد متعددی آشنا می شوید و حرف ها و تجربه های دیگرانی را درک خواهید کرد، که این می تواند دیده تازه و قوی تر را به شما بدهد تا بتوانید احساس بهتری به مرگ داشته باشید.

نظرات بسته شده است.